Upravit profil
Aristotelés, představitel antické řecké literatury, byl pokračovatelem Platóna. Ve svém díle prakticky shrnul všechno vědění starověku. Jeho filozofie obsahuje i prvky materialismu. Aristotelova Poetika stanoví zásady slovesného umění,...