Sofoklés byl řecký dramatický básník. Jeho otec Sofillos byl bohatým majitelem podniku na výrobu zbraní. Sofókles dostal v mládí velmi dobré gymnastické a múzické vychování. Po porážce Peršanů u Salaminy v roce 480 př. n. l. vedl Sofoklés sbor...